Analiza uporabnosti spletne strani

Analiza uporabnosti spletne strani je dokument v katerem boste izvedeli kako kvalitetno in uporabno je izdelana spletna stran in kaj lahko na spletni strani izboljšate.

Analiza spletne strani vključuje:

  • Analiza arhitekture spletnega mesta
  • Analiza oblikovne rešitve
  • Analiza HTML predlog
  • Analiza Typoscript-a (samo TYPO3)
  • Analiza uporabljenih vtičnikov (samo TYPO3)
  • Analiza novih vtičnikov (samo TYPO3)
  • Kaj lahko izboljšate

Analiza uporabnosti spletne strani ne vključuje:

Analiza spletne strani ne vključuje odpravo odkritih problemov. Odprava problemov se lahko dogovori naknadno po predaji analize uporabnosti spletne strani.