Izdelava spletne strani www.unesco.si

13.09.07
Kategorija: Spletne strani

Naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Izdelava spletne strani za Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO

Spletna stran je narejena s CMS sistemom TYPO3.