Izdelava multimedijskega kataloga na CD-ROM

10.03.03
Kategorija: Multimedija na CD-ROM, Spletne strani

Naročnik: Axismundi d.o.o.

Podjetje Axis mundi d.o.o. je vodilno na področju trženja poslovnih daril.

 

Izdelali smo jim spletno stran in zgoščenko s katalogom poslovnih daril. Poleg tega že vrsto let skrbimo za njihov informacijski sistem, ter svetujemo pri nadaljnem razvoju.