Nizki stroški in visoka učinkovitost.

Stroški uporabe so veliko nižji v primerjavi z ostalimi komercialnimi sistemi. Ne plačujete licenc za uporabo sistema, ampak le namestitev in konfiguracijo. To je poglavitna prednost odprtokodnega sistema Typo3! Poleg nizkih stroškov odprtokodni sistemi omogočajo, da se sistem vedno lahko prilagaja potrebam in željam uporabnikov in ne obratno. Pri razvoju sodelujejo najboljši svetovni programerji in svetovalci , ki so vedno pripravljeni ugoditi željam uporabnikov.